NASZE USŁUGI

Centrum spraw rozwodowych

 • rozwód z/bez orzekania o winie

 • rozwód z/bez podziału majątku

 • przygotowanie pism procesowych

 • reprezentacja przed sądem

 • rozwód 

 • separacja

 • ugody, porozumienia

 • podział majątku

 • mediacje

 • alimenty

 • kontakty z dziećmi

 • opieka naprzemienna

Sprawy

rozwodowe

Sprawy

spadkowe

 • nabycie spadku

 • podział spadku

 • przyjęcie i odrzucenie spadku

 • zachowek

 • zniesienie współwłasności

 • odpowiedzialność za długi spadkowe

 • oddłużanie spadkowe

 • postępowanie windykacyjne przed bankami (oddłużanie kredytowe)

Sprawy

rodzinne

 • sprawy majątkowe

 • miejsce pobytu

 • obowiązek alimentacyjny

 • władza rodzicielska

 • kontakty z dziećmi

 • pochodzenie dziecka

 • ubezwłasnowolnienie

 • eksmisja

 • opieka

 • podatkowe

 • celne

 • dot. stosunku pracy

 • gospodarcze (bankowo, handlowe)

 • związane z nieruchomościami (własność, podział)

 • upadłościowe (w tym upadłość konsumencka)

 • administracyjne, w tym przed jednostkami samorządu terytorialnego

Pozostałe

sprawy